Realitní kancelář Relax Properties se vždy řídí platnými předpisy a zákony, a to jak v EU, tak v zemi, ve které je realitní obchod zprostředkováván.

Při koupi nemovitosti v Bulharsku se setkáte s následujícími dokumenty:

1. Před uzavřením obchodu připravte Smlouvu o součinnosti při koupi nemovitosti, ve které se zavazujete celý obchod řádně dokončit v určitém stanoveném termínu a vypracovat kroky k nastavenému postupu koupě. Ve Smlouvě jsou tyto náležitosti: údaje RK uvedené v obchodním rejstříku, vaše údaje podle platných dokumentů, cena za nemovitost, provize RK, částka včetně daní a odměny notáře a advokáta. Shrnu, že ve smlouvě je důležité mít údaje RK, vaše údaje jako kupujícího, za jakou částku nemovitost kupujete, s jakými předběžnými poplatky a do kdy bude celý proces koupě probíhat, popis nemovitosti, jak je zapsána v katastru nemovitostí. Tato smlouva Vás chrání, protože máte doklad o tom, že finanční prostředky, které jsme obdrželi za rezervaci nemovitosti, Vám budou v případě nesplnění podmínek nebo zprostředkování koupě vráceny. Naší povinností je zase zaplatit daň ze zisku.

Dále při koupi nemovitosti realitní kancelář připraví dokumenty vyžadované evropským zákonem proti praní špinavých peněz (AML).
Následující dokumenty vycházejí ze zákona AML a jsou připraveny v bulharštině a místním/domácím jazyce.

2. Osobní doklady (KYC dokumenty).
Zkratka KYC znamená „Poznej svého zákazníka“. Obecně se jedná o průkaz totožnosti s fotografií a doklad o adrese, přičemž tyto dva doklady jsou základními, povinnými doklady KYC, které jsou vyžadovány k prokázání totožnosti při provádění platby, která podléhá pravidlům podle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu a novely některých zákonů (zákon AML). Postačí občanský průkaz nebo cestovní pas.

3. Třetím dokladem jeProhlášení o původu finančních prostředků (podle § 66 odst. 2 zákona AML).
Je nutné prokázat původ finančních prostředků na nákup nemovitosti, odkud pocházejí, například: příjmy, nebo výpis z účtu banky, kde jsou finanční prostředky uloženy.

4. Prohlášení o státní příslušnosti a rodinném stavu podle § 25 odst. 7.
Státní příslušnost, stav, zda jste svobodní, ženatí nebo rozvedení. Případně zápis vlastnických práv pouze na jednoho z manželů – doklad o společném jmění manželů (BSM).

5. Prohlášení politicky exponované osoby (podle § 42 odst. 2 bod 2).
Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je nebo byla pověřena výkonem významné veřejné funkce. Příklad: hlava státu, předseda vlády, místopředseda vlády, ministr, vedoucí ústředního orgánu státní správy, státní tajemník nebo obdobný náměstek ministra, člen zákonodárného sboru, soudce Nejvyššího soudu, soudce Nejvyššího správního soudu, soudce Ústavního soudu a podobně.

Pokud je smlouva podepsána bez vaší osobní přítomnosti, mají úřady právo vyžádat si další doklady k ověření vaší totožnosti, například cestovní doklad – cestovní pas nebo Hypoteční smlouvu. Ověřování dalších dokladů nepodléhá GDPR pro zákon o AML. Vězte, že všechny osoby podle § 4 AML zákona (včetně bank, notářů, realitních kanceláří a mnoha dalších) jsou povinny identifikovat své klienty kontrolou jejich úředních dokladů totožnosti a pořízením jejich kopií (§ 53 odst. 1). Zpracování osobních údajů za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu se považuje za věc veřejného zájmu, a proto se na něj nevztahuje nařízení GDPR.

6. Vydání notářského zápisu nahrazujícího listinu o vlastnictví
Notářský zápis se považuje za právní dokument osvědčující vlastnictví nemovitosti. Sepisuje jej místní notář za přítomnosti kupujícího a prodávajícího, případně jeho zástupce nebo zmocněnce s udělenou plnou mocí. Notář listinu osvědčí a zaregistruje v rejstříku a od tohoto okamžiku přechází vlastnictví nemovitosti na kupujícího. Nemovitost lze okamžitě užívat. Upozorňujeme, že vydání notářského zápisu je pouze v bulharském jazyce, neboť notář ověřuje listiny v místním jazyce. Je důležité si uvědomit, že ani v naší zemi není listina o vlastnictví v jiném než místním jazyce. Registrace nemovitosti na finančním úřadě je automatická při převodu vlastnických práv.
Vydání notářského zápisu trvá přibližně jeden až dva týdny.

Realitní kancelář Relax Properties je povinna zajistit ochranu všech dokumentů a osobních údajů, které nám poskytnete.

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;