Kupujete nemovitost v Bulharsku a nevíte, co znamená zákon 14, 15, 16?

Uvažujete o koupi nemovitosti v Bulharsku a v nabídkách nemovitostí nacházíte u inzerátů slovní spojení Zákon 14, Zákon 15 nebo Zákon 16?
V našich podmínkách se s tímto označením nesetkáte, ale v Bulharsku jsou touto větou označeny jednotlivé kroky dokončení stavby podle stavebního zákona.
U slova Act se často setkáte také s označením Act, Deed nebo Protocol. Jednotlivá označení číslem již naznačují, v jaké fázi se stavba nebo budova nachází.
Každá stavba nebo novostavba prochází různými fázemi dokončení až do stavu kolaudace a konečného předání stavebníkovi nebo přímo novým majitelům.
Vydávání jednotlivých aktů v průběhu výstavby je popsáno v bulharském zákoně o územním plánování. Požadavky se liší v závislosti na kategorii stavby. Moderní obytné budovy obvykle spadají do tzv. čtvrté a páté kategorie pozemků a vzácněji do třetí kategorie, pokud je stavba větší.
Zákony 14, 15 a 16 mají za cíl kontrolovat různé fáze stavebního procesu a kontrolovat, zda jsou různé druhy stavebních a montážních prací prováděny v souladu s platnými normativními procesy nebo zákony.

Zákon 14

Jedná se o první krok v rámci kontroly stavebních prací, neboť se jedná o doklad o převzetí stavby. Zjednodušeně řečeno – akt 14 lze definovat jako dokument vydaný v okamžiku, kdy stavba dospěje do fáze hrubé stavby.

Akt 15

Na předchozí vydaný protokol navazuje další etapa, ve které se posuzuje stav stavby a její připravenost k užívání. Akt 15 pouze potvrzuje, že stavba je zcela dokončena. Tento protokol je prohlášením, že budova byla postavena v souladu se schváleným projektem a požadavky na výstavbu. Dále se provede soupis těch prací, které zůstaly nedokončené nebo nebyly dobře dokončeny a které je třeba opravit podáním žádosti o osvědčení o bydlení, což je další krok, a tím je akt 16. Akt 15 tvoří základ pro vypracování protokolu pro akt 16.

Akt 16

Toto Osvědčení o bydlení/Osvědčení o uvedení do provozu je závěrečným aktem pro stavbu budovy a potvrzuje, že budova je způsobilá k bydlení.
Act 16 nebo Osvědčení o užívání nelze vydat, pokud existuje jakýkoli rozpor mezi skutečně provedenými stavebními pracemi a schváleným projektem. U staveb kategorie IV-VI (obytné a smíšené obytné budovy, vily atd.) se nevydává Act 16, ale Osvědčení o schválení od příslušného hlavního architekta příslušné obce.

Slovo na závěr

Chybějící akty vydané pro různé fáze výstavby svědčí o tom, že daná stavba nemá dokončen proces s řádnou dokumentací, a naznačují, že něco není v pořádku.
Informace o tom, zda má stavba Osvědčení o užívání/kolaudační rozhodnutí, lze získat na krajském ředitelství státního a stavebního dozoru nebo na místním obecním úřadě.
Tuto informaci vám musí poskytnout realitní kancelář při koupi nemovitosti. Je důležité, abyste jako budoucí majitel věděli, zda má kupovaná nemovitost veškerou dokumentaci v pořádku. Doporučujeme kupovat pouze s listinou podle zákona 16. Zejména při koupi nových projektů je třeba se podívat na kolaudované stavby s aktem 16, případně si ověřit důvody, proč na stavbu tento akt ještě nebyl vydán. U novostaveb doporučujeme vybírat projekty prověřených developerů, kteří již mají ve svém portfoliu několik svých staveb a znají jejich kvalitu.
Na našich webových stránkách www.relaxproperties.sk naleznete nabídku nemovitostí, které mají vydaný pouze zákon 16.

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;