Od 31. března 2024 se Rumunsko a Bulharsko připojí k schengenskému prostoru, který umožňuje volný pohyb mezi členskými státy pro 400 milionů občanů.
Tyto dvě země jsou členy Evropské unie od roku 2007, ale protože nebyly součástí prostoru bez hranic, museli cestující při vstupu do země vždy předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Od 31. března 2024 budou hraniční kontroly v těchto dvou zemích zjednodušeny..

Letecká a námořní doprava
Cestující, kteří přilétají letecky nebo po moři z jiných zemí schengenského prostoru, již nebudou muset při příletu předkládat občanský průkaz nebo cestovní pas. To znamená, že cestující v letadlech, na výletních lodích a trajektech nebudou podrobováni kontrolám.
To potěší zejména majitele rezidenčních nemovitostí na pobřeží Černého moře, kteří pravidelně a často cestují letecky, protože budou rychleji odbaveni.

Bulharské i rumunské ministerstvo vnitra v prosinci oznámily, že některé hraniční kontroly mezi zeměmi budou zrušeny.

Co se stane, pokud do země cestujete autem?.
Pokud však cestujete autem nebo přijíždíte do Rumunska a Bulharska vlakem či autobusem, budete u sebe stále muset mít průkaz totožnosti, protože pravidla pro pozemní hranice zatím nebyla stanovena. Důvodem je právo veta Rakouska, které se obává nárůstu nekontrolované migrace. Z tohoto důvodu bude muset být po určité zkušební době přijato další rozhodnutí, které povede i k tomuto poslednímu kroku. „Bude muset být přijato nové rozhodnutí, které stanoví datum zrušení kontrol na pozemních hranicích,“ uvádí Evropská rada na svých internetových stránkách.

O schengenském prostoru

Schengenský prostor s výjimkou Rumunska a Bulharska zahrnuje 27 zemí. Třiadvacet z nich patří do EU a čtyři jsou přidruženými státy Evropského sdružení volného obchodu: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.
Poslední zemí, která se k schengenskému prostoru připojila, bylo v roce 2022 Chorvatsko. Od 1. ledna 2023 cestujeme do této oblíbené země bez nutnosti prokazovat se při hraničních kontrolách a již s novou měnou euro.
Schengenský prostor vznikl v roce 1995 poté, co o deset let dříve podepsalo Schengenskou dohodu pět členských států Evropského hospodářského společenství: Německo, Belgie, Francie, Lucembursko a Nizozemsko. Následovalo několik dalších dohod až do rozšíření v roce 2007, kdy do prostoru volného pohybu vstoupilo dalších devět zemí.
Cestujícím, kteří nejsou občany EU, doporučujeme mít na paměti, že pobyty v Bulharsku a Rumunsku se započítávají do doby strávené v schengenském prostoru, která nesmí přesáhnout 90 dní během 180 dnů.

Zdroj: https://www.euronews.com/travel/2024/01/20/romania-and-bulgaria-will-enter-the-schengen-zone-in-2024-what-will-change-for-travellers

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;