Energetický certifikát je dokument vydaný a vytvořený oprávněnou osobou na základě údajů získaných během energetického auditu. Průkaz uvádí energetickou náročnost budovy a obsahuje další předepsaný obsah.

Účelem průkazu energetické náročnosti je poskytnout vlastníkům, kupujícím a uživatelům budov informace o energetické náročnosti budovy, spotřebě energie a případných návrzích na snížení nebo zlepšení celkové energetické náročnosti. Zavedení systému energetické certifikace je povinností, která byla přijata v návaznosti na zastřešující směrnice EU o energetické náročnosti budov.

Každý vydaný energetický certifikát je zapsán v registru Ministerstva výstavby a územního plánování Chorvatské republiky.

Soukromí vlastníci potřebují energetický průkaz pro všechny budovy, byty a provozovny v budově větší než 50 m2 (tedy i pro byty menší než 50 m2 v budově větší než 50 m2, což je 99 % bytových domů).

Energetický průkaz je vyžadován v případě prodeje budovy nebo její části .

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;