Vybrali jste si požadovanou nemovitost, podepsali smlouvu o smlouvě budoucí, chorvatskou „předběžnou smlouvu“ nebo konečnou kupní smlouvu „dohodu“? Máte všechny potřebné dokumenty k nemovitosti a nyní jste o krok blíže k získání klíčů od své nové nemovitosti? Pokud již řešíte intabulační doložku, chorvatsky „Tabularna isprava/izjava“, dostali jste se na samý konec cesty ke koupi vaší vysněné nemovitosti.

Co je to intabulační doložka?
V kupní smlouvě se prodávající zavazuje prodat nemovitost kupujícímu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Po obdržení kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu prohlášení, že souhlasí se zápisem vlastnického práva kupujícího na své jméno – tzv. tabulkové prohlášení (lat. Clausula Intabulandi). Jedná se o dokument, kterým prodávající uděluje kupujícímu souhlas se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Klauzule Intabula je předmětem kupní smlouvy. Dokument může být umístěn v samotné kupní smlouvě nebo připojen jako samostatný dokument.

Co je účelem intabulační doložky?
Tato doložka umožňuje kupujícímu zapsat vlastnické právo po zaplacení kupní ceny, a to bez dalších námitek či omezení, nebo bezpodmínečně, pokud je zápis povolen bez dalšího souhlasu. V obou případech musí být prohlášení ověřeno příslušným orgánem, tj. notářem, aby bylo platné. Je-li součástí kupní smlouvy, je samozřejmě platné vzhledem k tomu, že notářskému ověření podléhá již samotná kupní smlouva.

Co když vám prodávající nevystavil intabulační doložku?
Pokud prodávající odmítne vystavit dokument „Tabulkové prohlášení“ a všechny smluvní povinnosti ze strany kupujícího jsou splněny, má kupující právo kupní smlouvu bezplatně vypovědět. Další možností pro vydání dokumentu je soudní žaloba. Kupující má právo požadovat vydání doložky, která je nezbytná pro převod vlastnického práva, soudní cestou. V případě zániku právnické osoby nebo úmrtí fyzické osoby má kupující, kterému nebyla intabulační doložka vydána, právo získat ji od právních nástupců nebo dědiců, případně soudní cestou.

Slovo na závěr
Intabulační doložka patří do rodiny knihovních listin, což znamená, že je podkladem pro povolení zápisu do katastru nemovitostí. Listina musí obsahovat určité náležitosti, které jsou povinné a dané. Je důležité si uvědomit, že Pozemkový a knihovní soud (Zemljoknjižni sud) rozhoduje pouze na základě žádostí o zápis podle intabulační doložky, bez dalších vyjádření, jednání a slyšení stran.

Koupě nemovitosti v Chorvatsku není jednoduchá, je důležité přistupovat k rozhodnutí a celému procesu seriózně a zodpovědně a s ověřeným partnerem.

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;