Uvažujete o koupi nemovitosti u moře v jiné zemi EU a nevíte, jak dlouho tam můžete nepřetržitě žít? Jaká jsou vaše práva při delším pobytu? Má vlastnictví nemovitosti v EU nějaké výhody? Existují určitá pravidla týkající se doby, po kterou můžete pobývat v jiné zemi EU. V tomto článku se podíváme na to, jak dlouho můžete legálně pobývat v jiné zemi EU a jaké jsou výhody, pokud tam vlastníte nemovitost.

Jako občan Evropské unie (EU) máte právo volně cestovat a pobývat v jiných členských zemích. To znamená, že se můžete bez větších omezení stěhovat, koupit si nemovitost, pracovat nebo studovat v jiné zemi EU. Určitě jste už slyšeli o někom, kdo si koupil nemovitost v Bulharsku, Chorvatsku nebo trvale žije v maďarské či rakouské příhraniční vesnici. V dnešní době je již běžné, že vysokoškoláci studují ve Skandinávii, Nizozemsku a nejčastěji u sousedů v České republice. Volný pohyb v rámci členských států EU upravuje směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území EU. Každá členská země EU má také svá specifika, obecně jsou stanovena následující kritéria pro pobyt:

1. Krátkodobý pobyt (3 měsíce nebo do 90 dnů): Pokud jste občanem EU, můžete volně cestovat a pobývat v jiné zemi EU až 90 dnů bez zvláštní vízové povinnosti. Tento typ pobytu se týká turistů, rodinných návštěv, služebních cest nebo krátkodobého studia. Během těchto 90 dnů máte právo na volný pohyb, zaměstnání nebo svobodné podnikání.

Pokud v dané zemi vlastníte nemovitost, máte právo na volný pohyb: Vlastnictví nemovitosti v jiné zemi EU vám dává právo se v této zemi volně pohybovat a pobývat. Můžete tam žít a užívat svou nemovitost, aniž byste museli žádat o povolení k pobytu.

2. Dlouhodobý pobyt (nad 90 dní): Pokud plánujete pobývat v jiné zemi EU déle než 90 dní a nevlastníte tam nemovitost, musíte splnit určité formality. Většina zemí EU vyžaduje, abyste se zaregistrovali na místním cizineckém úřadě a požádali o povolení k dlouhodobému pobytu. Toto povolení vám může umožnit pracovat, studovat nebo žít v dané zemi po určitou dobu. Toto povolení se obvykle uděluje na 5 let.

3. Jako vlastník nemovitosti můžete také požádat o trvalý pobyt: V některých případech může být vlastnictví nemovitosti krokem k získání trvalého pobytu v dané zemi. Po určité době pobytu, která se obvykle pohybuje od několika měsíců do několika let, můžete mít nárok na získání statusu trvalého pobytu. Tento status vám umožní zůstat v zemi na dobu neurčitou a se stejnými právy jako místní obyvatelé.

Podmínky pro udělení trvalého pobytu se mohou v jednotlivých zemích EU lišit, obvykle však vyžadují, abyste byli dlouhodobě a nepřetržitě pobývajícím rezidentem, majitelem nebo nájemcem s nájemní smlouvou, měli zaplacené zdravotní pojištění a disponovali určitou částkou peněz na účtu. Musíte mít například platné cestovní doklady, zdravotní pojištění a finanční prostředky na pokrytí výdajů během pobytu.

Celkově vzato máte jako občan EU vlastnící nemovitost v jiné zemi EU určité výhody a práva týkající se vašeho pobytu v této zemi.
Jako vlastník nemovitosti jste povinni platit místní daně a dodržovat zákony dané země: Kromě zákonů o pobytu mohou existovat i daně a další zákony, které mají vliv na vlastnictví nemovitosti. Například povinnost platit roční daň z nemovitosti nebo místní daně.

Je důležité si uvědomit, že i když máte právo se volně pohybovat a pobývat v jiné zemi EU, musíte dodržovat místní zákony a předpisy stanovené daným členským státem Evropské unie.

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;