Stejně jako jste u nás zaregistrováni pod rodným číslem, bude vám v Bulharsku přiděleno osobní identifikační číslo – BULSTAT.

 

Při koupi nemovitosti v Bulharsku se setkáte s tím, že kromě notářského zápisu, který nám slouží jako list vlastnictví, obdržíte také námi vydané číslo BULSTAT. To se vydává každé osobě, která je uvedena v notářském zápise.

Po dokončení procesu koupě a vydání notářského zápisu se noví vlastníci musí zaregistrovat u registrační agentury podle zákona o registraci v systému Bulstat.
Tato zákonná povinnost musí být splněna do 7 pracovních dnů od data převodu vlastnictví na vás, který proběhl u notáře, jinak hrozí pokuty od 350 eur výše.

Je proto velmi důležité vyřídit číslo zápisu v Bulstatu včas a dodržet ho, protože s ním budete každý rok platit daně..
Naše realitní kancelář registruje a vystavuje číslo Bulstatu na základě plné moci, kterou jste udělili advokátovi, který vás zastupoval v celém procesu koupě nemovitosti na dálku. Nemusíte tedy pro to nic dělat, registraci a číslo Bulstatu vyřídíme za vás.

Důvodem, proč je registrace v Bulstatu nutná, je skutečnost, že v Bulharsku není možné identifikovat zahraniční fyzické osoby, které nemají v zemi trvalý pobyt. Podle bulharských zákonů musí každý vlastník nemovitosti svůj nabytý majetek ohlásit, aby z něj mohl platit daně. K tomuto účelu potřebuje vlastník nemovitosti v Bulharsku identifikaci.

Tuto identifikaci zajišťuje číslo Bulstatu, které umožňuje platit veškeré daně, ať už se jedná o daň z prodeje nemovitosti, roční daň z nemovitosti a také daň ze zisku v případě následného prodeje, pokud nemovitost prodáte dříve než 3 roky po jejím nabytí.

Je také důležité si uvědomit, že pokud vlastníte v Bulharsku i více než jednu nemovitost, všechny jsou zapsány pod tímto jedním číslem Bulstatu pouze v nabyté nemovitosti.

 

Jak a kde mohu zaplatit daň z nemovitosti

 

V prvním roce vlastnictví nemovitosti jste od placení daně osvobozeni, ale musíte si ověřit, zda daň v daném kalendářním roce platil předchozí vlastník. Tuto kontrolu provádíme pro naše klienty. Poté musí být zaplacena v každém následujícím kalendářním roce.
Roční daň z nemovitosti se liší podle oblasti, kde se vaše nemovitost nachází. Obecně vychází na 0,01 % – 0,45 %.
Roční daň můžete zaplatit ve směnárnách a kioscích Easy Pay kdykoli v průběhu kalendářního roku. Může ji za vás zaplatit i cizí osoba, pokud se prokáže vaším číslem Bulstatu.

Všude, kde se tyto kiosky EasyPay nacházejí, sledujte tento odkaz: https://www.easypay.bg/site/en/?p=offices_list.

Kiosek EasyPay vám na základě vašeho čísla Bulstatu sdělí výši daně, kterou máte zaplatit, takže nemusíte podávat daňové přiznání.

Co všechno lze platit na okénkách EasyPay: účty za komunální služby (elektřina, voda, teplo, mobil, internet atd…) můžete zaplatit na kterékoli pobočce EasyPay.

Daně jsou nízké a lze je snadno a pohodlně zaplatit, a to kdykoli během kalendářního roku. Celý proces je velmi jednoduchý, co říci ? 🙂

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;